Ayazmo

Ayazmo

Площ

3000 м2

Статус

В Процес – Удобрен от Община Стара Загора и Светата Митрополия

Архитектурен проект на музей Стара Загора включващ проектиране на съществуваща сграда, с промени по фасадата на музея и интериорно решение адаптиращо сградата към конкретното задание.