Процес

Иновативните и елегантни пространства, са от ключово значение за нас. Грижим се за всички аспекти, съчетавайки естетика и функционалност в осветлението, обзавеждането, подбора на форми, цветове и материали, за да постигнем вълнуващи, подходящи и забележими решения за вас.

 Идейна Фаза

Идейна Фаза

Определят се основните функционални зони в помещенията Чрез 2D чертеж се представят няколко обосновани варианти на функционални разпределения На база избрана концепция за разпределение и насоки от клиента се изготват...
Проектна Фаза

Проектна Фаза

При одобрение на концепция се пристъпва към разраборването на работен проект Създаваме детайлни и точни чертежи на одобрения от Вас идеен проект, необходими на изпълнителите за реализация на цялостния дизайн План с...
Реализация

Реализация

Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите. Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности. Консултация на клиента за избор на конкретен...
Авторски Надзор

Авторски Надзор

Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите. Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация...