Недостатък на архитектурната 3D визуализация

Професионалната 3D визуализация изисква инвестиция в софтуер, скъпи компютри и човешки ресурс, което може да има много висока цена при недостатъчно количество проекти. 

Това е и причината много архитектурни бюра, да предпочитат превъзлагането на архитектурната 3D визуализация на външни фирми.

Адимари Студио предлага услуги по архитектурна 3D визуализация на частни лица и архитекти