• Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.

• Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.