• Представяне на количествени и ценови спецификации. 

• Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.

• Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.