• Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите. 

• Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности. 

• Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител.