• Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.
  • Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.
  • Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.
  • Приемане на обекта от подизпълнителите съвместно с клиента.