Attention!
adimari.studio
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове бюджет

Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн

Реализация

  • Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите.
  • Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности.
  • Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител.
  • Представяне на количествени и ценови спецификации.
  • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.