• Определят се основните функционални зони в помещенията
  • Чрез 2D чертеж се представят няколко обосновани варианти на функционални разпределения
  • На база избрана концепция за разпределение и насоки от клиента се изготват 3D визуализации
  • 3D визуализациите предлагат различни цветови комбинации, подови настилки, осветление и обзавеждане и дават реална представа за цялостната визия на всяко помещение