Поглед към фоайето

Поглед към фоайето със съблекалните