Attention!
adimari.studio
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове Ayazmo

Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн

Ayazmo


Фасада на Музей Аязмо
Външен облик на музей Стара Загора
Ландшафтно решение Музей Стара Загора
Проект Парк Музей Аязмо
Перспектива на Южна Фасада Музей Стара Загора
Интериор на Музей Аязмо
Галерия с Икони Музей Аязмо
Интериор на Конферентна Зала Музей Аязмо
Конферентна Зала Музей Аязмо
Ayazmo
Функционално разпределение Първи Етаж Музей Аязмо
План Втори Етаж Музей Аязмо

Фасада на Музей Аязмо
Външен облик на музей Стара Загора
Ландшафтно решение Музей Стара Загора
Проект Парк Музей Аязмо
Перспектива на Южна Фасада Музей Стара Загора
Интериор на Музей Аязмо
Галерия с Икони Музей Аязмо
Интериор на Конферентна Зала Музей Аязмо
Конферентна Зала Музей Аязмо
Ayazmo
Функционално разпределение Първи Етаж Музей Аязмо
План Втори Етаж Музей Аязмо