Разработване на интериорен дизайн на еднофамилна къща в Стара Загора - проект и реализация.