Функционално разпределение Първи Етаж Музей Аязмо

Разработка на ново функционално разпределение на помещенията на музей Стара Загора