Attention!
adimari.studio
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове облик

Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн

Външен облик на нов проект на музей Стара Загора

Външен облик на музей Стара Загора

Променихме изцяло външният облик, нивата на терасите на сградата, премахнахме съществуващите барбакани, създадохме отвори в един от централните обеми на сградата. Затворихме отвора със стъкло, за да осигурим повече светлина за посетиттелите.