Външен облик на музей Стара Загора

Променихме изцяло външният облик, нивата на терасите на сградата, премахнахме съществуващите барбакани, създадохме отвори в един от централните обеми на сградата. Затворихме отвора със стъкло, за да осигурим повече светлина за посетиттелите.