• Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите.
  • Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности.
  • Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител.
  • Представяне на количествени и ценови спецификации.
  • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.