• Обсъждат се принципни изисквания към сградата, определя се приблизителен бюджет на цялото начинание
  • Разглеждат се параметрите на застрояване, изложението, теренните дадености и инфраструктурната обезпеченост
  • Изготвя се архитектурен и конструктивен проект 
  • Изготвя се ландшафтен проект
  • Изготвя се интериорен проект с основните функционални зони в помещенията
  • Чрез 2D чертеж се представя архитектурния проект, както и варианти на функционални интериорни разпределения
  • На база избрана концепция за разпределение и насоки от клиента се изготват 3D визуализации
  • 3D визуализациите предлагат фасадни и интериорни решения за ясна цялостна визия на проекта