Attention!
adimari.studio
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт

сглобяеми халета от поликарбонат. Проектиране, изработка, поддръжка, монтаж на и за халета от и с различни видове и модели поликарбонат и поликарбонатни плоскости www.aris-bg.com.   > www.aris-bg.com 


монтаж, проектиране, поддръжка на и с поликарбонат   > www.aris-bg.com 

Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн

Идейна фаза

  • Обсъждат се принципни изисквания към сградата, определя се приблизителен бюджет на цялото начинание
  • Разглеждат се параметрите на застрояване, изложението, теренните дадености и инфраструктурната обезпеченост
  • Изготвя се архитектурен и конструктивен проект 
  • Изготвя се ландшафтен проект
  • Изготвя се интериорен проект с основните функционални зони в помещенията
  • Чрез 2D чертеж се представя архитектурния проект, както и варианти на функционални интериорни разпределения
  • На база избрана концепция за разпределение и насоки от клиента се изготват 3D визуализации
  • 3D визуализациите предлагат фасадни и интериорни решения за ясна цялостна визия на проекта