Процес

Изработка на архитектурни проекти от А до Я.

Следим и участваме във всички етапи на работния процес.

Изискваме единствено прецизно и качествено изпълнение на идеите си. 

Нашият многопластов подход ни позволява да прегледаме всеки етап от проекта - от концепция и

пространствено планиране до детайлизиране, изпълнение и качествен контрол.

 

Стъпка 1:

• Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите. 

• Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности. 

• Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител. 

 

Стъпка 2:

• Представяне на количествени и ценови спецификации. 

• Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.

• Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.

 

Стъпка 3:

• Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.

• Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.

 

Стъпка 4:

• Приемане на обекта от подизпълнителите съвместно с клиента.