Иновативните и елегантни пространства, са от ключово значение за нас. Грижим се за всички аспекти, съчетавайки естетика и функционалност в осветлението, обзавеждането, подбора на форми, цветове и материали, за да постигнем вълнуващи, подходящи и забележими решения за вас.

 

 Идейна Фаза

Идейна Фаза

 • Определят се основните функционални зони в помещенията
 • Чрез 2D чертеж се представят няколко обосновани варианти на функционални разпределения
 • На база избрана концепция за разпределение и насоки от клиента се изготват 3D визуализации
 • 3D визуализациите предлагат различни цветови комбинации, подови настилки, осветление и обзавеждане и дават реална представа за цялостната визия на всяко помещение
Проектна Фаза

Проектна Фаза

 • При одобрение на концепция се пристъпва към разраборването на работен проект
 • Създаваме детайлни и точни чертежи на одобрения от Вас идеен проект, необходими на изпълнителите за реализация на цялостния дизайн
 • План с позициониране на местата за ВиК изводи за бани, тоалетни, мокри помещения.
 • План с позициониране на местата за осветителни тела и ключове.
 • План с размери, вътрешни разпределения, вид и цвят на материалите за всички мебелите по поръчка.
Реализация

Реализация

 • Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите.
 • Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности.
 • Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител.
 • Представяне на количествени и ценови спецификации.
 • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.
Авторски Надзор

Авторски Надзор

 • Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.
 • Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.
 • Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.
 • Приемане на обекта от подизпълнителите съвместно с клиента.