Attention!
adimari.studio
is not active

Съдържанието на тази страница е архивирано за Вас благодарение на Максофт
Избрани сайтове Интериорен

 • Aleti Furniture - луксозни италиански мебели, аксесоари и осветление. Интериорно проектиране, директен внос и търговия с италиански и испански мебели, осветителни тела и аксесоари за дома, градината ...

 • Нови интернет страници Интериорен

 • Компютърни курсове, Уроци: AutoCAD, 3D Studio MAX Adobe Photoshop InDesign Excel 3D Studio Max Design

 • Най-актуални страници Интериорен

 • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация. Курсове и уроци за начинаещи и напреднали 3D Studio Max Design

 • Архитектурa Архитектура

 • Интериорен дизайн Интериорен Дизайн

 • Адимари Студио- архитектура и интериорен дизайн

  Интериорен дизайн

  Иновативните и елегантни пространства, са от ключово значение за нас. Грижим се за всички аспекти, съчетавайки естетика и функционалност в осветлението, обзавеждането, подбора на форми, цветове и материали, за да постигнем вълнуващи, подходящи и забележими решения за вас.

   


  Идейна Фаза

  Луксозно Стълбище в Къща в София
  • Определят се основните функционални зони в помещенията
  • Чрез 2D чертеж се представят няколко обосновани варианти на функционални разпределения
  • На база избрана концепция за разпределение и насоки от клиента се изготват 3D визуализации
  • 3D визуализациите предлагат различни цветови комбинации, подови настилки, осветление и обзавеждане и дават реална представа за цялостната визия на всяко помещение

   >
  Проектна Фаза

  Проектна Фаза
  • При одобрение на концепция се пристъпва към разраборването на работен проект
  • Създаваме детайлни и точни чертежи на одобрения от Вас идеен проект, необходими на изпълнителите за реализация на цялостния дизайн
  • План с позициониране на местата за ВиК изводи за бани, тоалетни, мокри помещения.
  • План с позициониране на местата за осветителни тела и ключове.
  • План с размери, вътрешни разпределения, вид и цвят на материалите за всички мебелите по поръчка.

   >
  Реализация

  Реализация
  • Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите.
  • Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности.
  • Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител.
  • Представяне на количествени и ценови спецификации.
  • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.

   >
  Авторски Надзор

  Огледален Коридор в Къща в София
  • Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.
  • Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.
  • Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.
  • Приемане на обекта от подизпълнителите съвместно с клиента.

   >

  Идейна Фаза

  Луксозно Стълбище в Къща в София
  • Определят се основните функционални зони в помещенията
  • Чрез 2D чертеж се представят няколко обосновани варианти на функционални разпределения
  • На база избрана концепция за разпределение и насоки от клиента се изготват 3D визуализации
  • 3D визуализациите предлагат различни цветови комбинации, подови настилки, осветление и обзавеждане и дават реална представа за цялостната визия на всяко помещение

   >
  Проектна Фаза

  Проектна Фаза
  • При одобрение на концепция се пристъпва към разраборването на работен проект
  • Създаваме детайлни и точни чертежи на одобрения от Вас идеен проект, необходими на изпълнителите за реализация на цялостния дизайн
  • План с позициониране на местата за ВиК изводи за бани, тоалетни, мокри помещения.
  • План с позициониране на местата за осветителни тела и ключове.
  • План с размери, вътрешни разпределения, вид и цвят на материалите за всички мебелите по поръчка.

   >
  Реализация

  Реализация
  • Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите.
  • Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности.
  • Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител.
  • Представяне на количествени и ценови спецификации.
  • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.

   >
  Авторски Надзор

  Огледален Коридор в Къща в София
  • Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.
  • Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.
  • Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.
  • Приемане на обекта от подизпълнителите съвместно с клиента.

   >