Архитектурно проектиране, интериорен дизайн, 3D визуализации и реализация. 

 

Идейна фаза

Идейна фаза

 • Обсъждат се принципни изисквания към сградата, определя се приблизителен бюджет на цялото начинание
 • Разглеждат се параметрите на застрояване, изложението, теренните дадености и инфраструктурната обезпеченост
 • Изготвя се архитектурен и конструктивен проект 
 • Изготвя се ландшафтен проект
 • Изготвя се интериорен проект с основните функционални зони в помещенията
 • Чрез 2D чертеж се представя архитектурния проект, както и варианти на функционални интериорни разпределения
 • На база избрана концепция за разпределение и насоки от клиента се изготват 3D визуализации
 • 3D визуализациите предлагат фасадни и интериорни решения за ясна цялостна визия на проекта

 

Проектна фаза

Проектна фаза

 • При одобрение на концепция се пристъпва към разраборването на работен проект
 • Създаваме детайлни и точни чертежи на одобрения от Вас идеен проект, необходими на изпълнителите за реализация на цялостния дизайн
 • План с позициониране на местата за ВиК изводи за бани, тоалетни, мокри помещения.
 • План с позициониране на местата за осветителни тела и ключове.
 • План с размери, вътрешни разпределения, вид и цвят на материалите за всички мебелите по поръчка.
Реализация

Реализация

 • Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите.
 • Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности.
 • Консултация на клиента за избор на конкретен подизпълнител.
 • Представяне на количествени и ценови спецификации.
 • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.
Авторски Надзор

Авторски Надзор

 • Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите.
 • Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация между съответните подизпълнители.
 • Редовна проверка на работата и качеството на изпълнение на проекта от подизпълнителите и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта.
 • Приемане на обекта от подизпълнителите съвместно с клиента.