Процес

Следваме 4-те етапа в архитектурното проектиране. 

Архитектурно проектиране, интериорен дизайн, 3D визуализации и реализация. 

 

Идейна фаза

Идейна фаза

Обсъждат се принципни изисквания към сградата, определя се приблизителен бюджет на цялото начинание Разглеждат се параметрите на застрояване, изложението, теренните дадености и инфраструктурната обезпеченост Изготвя се...
Проектна фаза

Проектна фаза

При одобрение на концепция се пристъпва към разраборването на работен проект Създаваме детайлни и точни чертежи на одобрения от Вас идеен проект, необходими на изпълнителите за реализация на цялостния дизайн План с...
Реализация

Реализация

Изготвяне на приблизителен бюджет съобразен с изискванията на клиентите. Представяне на съобразени с конкретния бюджет оферти от подизпълнители по различните специалности. Консултация на клиента за избор на конкретен...
Авторски Надзор

Авторски Надзор

Интерпретация на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на допуски в точността на изпълнение за всяка една от специалностите. Организация на работния процес и осъществяване на необходимата комуникация...